آگهی دهندگان

تعرفه پاپاپ از موجودی درآمد از موجودی شارژ شده
کامپیوتر، موبایل و تبلت 30 ریال 25 ریال
کامپیوتر 35 ریال 30 ریال
موبایل و تبلت (مختص کانال تلگرام) 35 ریال 30 ریال

 

حداقل مبلغ شارژ حساب کاربری 50/000 ریال می باشد


نمایش دهندگان

1- امکان کسب درآمد همزمان از پاپ آپ و پاپ باکس و حد نصاب پرداخت 20 هزار تومان می باشد که در پایان هر هفته واریز می گردد.

2- پرداخت معادل 10٪ از درآمد زیرمجموعه های شما

3- درآمد به ازای نمایش هر پاپ آپ 20 ریال ( امکان نمایش تا 5 پاپ آپ برای هر آی پی، مجموعا 100 ریال)

4- درآمد به ازای نمایش هر پاپ باکس 20 ریال ( امکان نمایش تا 2 پاپ باکس برای هر آی پی، مجموعا 40 ریال)